Pagrindinė projekto informacija


Prisijunkite

Sveiki! Jūs dalyvaujate vertinime, kuris skirtas šiuo metu pertvarkomose socialinės globos įstaigose dirbančių darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos įvertinimui. Vertinimo tikslas – objektyviai įvertinti šiuo metu pertvarkomose socialinės globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvaciją dalyvauti institucinės globos pertvarkos procesuose ir teikti naujos formos paslaugas bendruomenėje, prisitaikant prie naujų paslaugų bendruomenėje tikslinių grupių asmenims sistemos reikalavimų, jų turimas kompetencijas ir naujų profesinių žinių bei įgūdžių, reikalingų naujų formų paslaugų teikimui užtikrinti, poreikį. Vertinimo rezultatas – asmeninis Jūsų tobulinimosi planas. Iš anksto dėkojame!